формування базових уявлень студентів про методи математичного опису джерел повідомлень та інформаційні характеристики каналів зв’язку при передачі аналогової і дискретної  інформації, принципи їх кодування.

 засвоїти теоретичні основи інформації та інформаційних процесів, розрахувати кількісні характеристики інформації, характеристики дискретних та неперервних джерел інформації, основні коди, що використовуються при передачі інформації.