Дисципліна, спрямована на вивчення різноманітних теоретичних підходів до розуміння процесуально-правового статусу адвоката у господарському процесі, ролі адвоката при реалізації права на судовий захист та його ролі у захисті порушених оспорюваних чи невизнаних прав особи у господарському суді.