Технологічна практика - обов'язковий предмет ОП "Біотехнології та біоінженерія" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, тривалість - 4,5 кредити. Практика здійснюється після закінчення екзаменаційної сесії 6-го навчального семестру.