Науково-виробнича практика є обов'язковою дисципліною ОПП "Біотехнології та біоінженерія" другого рівня вищої освіти (магістерського). Кількість кредитів - 6.