Основна мета дисципліни «Політична психологія» є вивчення теоретичних і прикладних основ політичної психології, ознайомлення студентів з основними категоріями, проблемами, теоретико-методологічними підходами, засвоєння базових теоретичних положень та понять цієї наукової галузі, оволодіння основними техніками та процедурами дослідження психологічних феноменів у соціально-політичній площині.