Вибіркова дисципліна ОП "Математика". Метою даного курсу є ознайомлення студентів із сучасними технологіями обробки текстової, табличної інформації. Окрема увага приділяється вивченню можливостей текстових редакторів у підготовці математичних текстів та організації обчислень у MS Excel та засобів автоматизації виконання часто повторюваних дій.