Мета навчальної дисципліни полягає у формуванні у студентів комплексу теоретичних знань і практичних навичок у сфері просування туристичних послуг, підприємств гостинності та дестинацій засобом реклами; формуванні компетентностей: здатності просування комплексу туристичних послуг з використанням комунікативних технологій; створення та поширення рекламних звернень із метою просування туристичних послуг, підприємств і дестинацій.