Навчальна дисципліна «Менеджмент підприємств туристичної індустрії» належить до переліку нормативних (обов’язкових) навчальних дисциплін за освітнім рівнем «бакалавр», що пропонується в рамках циклу професійної підготовки здобувачів вищої освіти на четвертому році навчання.

Вона забезпечує формування у здобувачів вищої освіти низки професійно-орієнтованих компетентностей та спрямована на набуття сучасних теоретичних знань та практичних навичок зі створення дієвої та ефективної системи менеджменту на підприємствах туристичної індустрії.