Навчальна дисципліна  призначена для формування теоретичних основ розвитку та сучасних досягнень біотехнології, системи теоретичних та практичних знань, необхідних для проведення наукових досліджень, написання, оформлення науково-дослідних робіт та їх захисту.