Мета дисципліни: 

∙ ознайомлення та вивчення студентами основних принципів побудови інформаційних  систем в сфері готельно-ресторанного сервісі; 

∙ ознайомлення з основними типами інтернет-ресурсів в готельно-ресторанного сервісі

набуття студентами практичних навичок роботи з сучасним програмним  забезпеченням, що застосовується в сфері готельно-ресторанного сервісу