Курс «Наукові дослідження в агрономії»  є необхідним для засвоєння студентом основних положень організації науково-дослідної роботи, що потрібно  для його становлення як висококваліфікованого спеціаліста. Знання теоретичних основ наукової роботи та практичні навички експериментальних досліджень дозволять організувати науково-дослідну роботу таким чином, щоб отримувати вірогідні наукові результати