Курс «Вступ до спеціальності та історія науки» складає основу теоретичної підготовки студентів, без засвоєння якої неможлива успішна діяльність сучасного спеціаліста. Предметом навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності та історія науки» є: ознайомлення студентів з особливостями вищої освіти, ВНЗ, в якому вони навчаються, формуванню в них уявлень про агрономію як галузь сільського господарства, науку і її зв’язок з іншими науками, визначення основних аспектів базових технологічних дисциплін при підготовки фахівців напрямку “Агрономія” і можливість працевлаштування випускників ВНЗ за спеціальністю “Агрономія”.

2. Мета навчальної дисципліни:

 Надання знань, умінь, здатностей (компетенцій) для здійснення ефективної професійної діяльності через розуміння основних аспектів спеціальності «Агрономія» та особливостей вищої освіти.