Мета навчальної дисципліни «Практичне право» спрямована на забезпечення цілісності освітнього матеріалу та професійну спрямованість змісту навчання шляхом закріплення теоретичних знань та формування практичних вмінь та навичок щодо вирішення практичних ситуацій з цивільних, сімейних, земельних, житлових, адміністративних, фінансових та інших видах спорів.