Вивчення дисципліни дозволить ознайомитися з новітніми дослідженнями в біотехнології розмноження хребетних тварин: культивування та запліднення ооцитів vitro, одержання двійнят, регулювання статі плода, клонування тварин; а також з технологіями вирощування комах та використанням лабораторних культур комах в біологічних експериментах.