Вивчення даної дисципліни передбачає формування уявлень здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти географічного факультету спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) про сутність соціального лідерства, стилі лідерської поведінки, типи та способи реалізації лідерського потенціалу особистості; про основи педагогіки партнерства як ключового компоненту формули Нової української школи та оволодіння основними напрямами педагогічної взаємодії.