Метою навчальної дисципліни інженерна геодезія в будівництві є вивчення основних теоретичних і практичних положень з інженерної геодезії для використання у вишуккваннях, проектуванні, зведенні та експлуатації будинків і споруд із застосуванням сучасних електронних,  лазерних та супутникових приладів і технологій виконання інженерно-геодезичних робіт, а також інженерно-геодезичного моніторингу споруд, контролю стабільності пунктів опорних геодезичних мереж та засвоення теоретичних і практичних питань, які пов'язані з загальнми поняттями про інженерну фотограмметрію, поняттями про фотограмметричні методи вимірювань тощо.