Навчальна дисципліна «WEB-картографування» є важливою для студентів спеціальності «Геодезія та землеустрій». Майбутнім фахівцям, у їх професійній діяльності, доведеться вирішувати багато комплексних і системних питань. Одним із напрямків є питання розвитку новостворених об’єднаних територіальних громад та картографічне забезпечення для їх успішного функціонування. Важливим комплексом питань стане планування та прогнозування розвитку територій ОТГ, тому оволодіння навиками роботи інструментами геоінформаційних систем і формування інфраструктури просторових даних є дуже на часі.  Метою навчальної дисципліни є ознайомлення студентів із можливостями сучасних інформаційних технологій та онлайнкартографування, формування комплексного розуміння сфери землекористування та системи моніторингу, отримання навиків комплексного планування та організації територіїй. Дана дисципліна є вибірковою дисципліною, яка формує у майбутніх фахівців-землевпорядників систему знань у сфері геоінформаційного картографування та web-ресурсів які використовуються в процесі створення інфраструктури геопросторових даних,і читається після курсу: «Державний земельний кадастр», та перед «Основи геоінформаційних технологій »,"Національна інфрмструктура геопросорових даних".