Предмет "Інформаційні технології в геодезії" читається для студентів першого курсу спеціальності "Геодезія та землеустрій". Основною метою вивчення курсу є знайомство майбутніх фахівців із сучасними інформаційними технологіями та програмним забезпеченням які використовуються в практичній діяльності фахівців даної сфери господарської діяльності. Практичні завдання курсу дозволяють студенту згадати деякі навики формування баз даних та операції із таблицями які вивчалися у рамках шікільної програми із "Інформатики", але тут студенти навчаться збирати, систематизувати інформацію та створбювати бази даних для потреб землеустрою та геодезії.  Цец курс читається після предмету "Інформатика та програмування"  та перед такими дисциплінами як "Фотограмметрія та дистанційне зондування", "Електронні геодезичні прилади та GPS-системи" і є основою для вивчення інших дистциплін, які розкривають взаємозвязок геодезії із сучасними інформаційними технологіями.