дисципліни «Загальна психологія» забезпечує студентів знаннями про наукові атрибути психологічної науки; закономірності та механізми виникнення, функціонування і розвитку психіки; історичні віхи у становлення психології як науки та її сучасне бачення психологічних надбань суспільства; профілактику та запобігання можливих відхилень у психічному розвитку, небажаних проявів поведінки, міжособистісної взаємодії; уміння соціалізуватися; орієнтуватися у різних життєвих обставинах. Вивчення курсу передбачає: аналіз пізнавальних психічних процесів, станів та властивостей; особливості взаємодії і спілкування у групах; розгляд видів діяльностей та їх характеристику. Після завершення вивчення курсу здобувач вищої освіти має навчитись: змістовно і науково обґрунтовано пояснювати психологічні факти, різноманітні прояви особистості, уміти використовувати отримані знання на практиці, у повсякденному житті та професійній діяльності.