Курс читається для студентів спеціальності "Математика", "Середня освіта. Математика", "Середня освіта. Інформатика", "Середня освіта. Географія" та передбачає засвоєння теоретичних основ загальної, вікової та педагогічної психології, з метою: створення уявлень про основні теоретичні підходи до вивчення психічних явищ та процесів; отримання знань про особистісні зміни та психологічні новоутворення на різних вікових етапах розвитку людини; засвоєння знань про психологічні особливості педагогічної діяльності, організації навчально-виховного процесу, під час взаємодії вчитель-учень, ознайомлення з психологічними якостями вчителя. їх на практиці та у повсякденному житті.