"Основи наукових досліджень" - дисципліна , яка передбачає вироблення у студентів дослідницьких навичок та вмінь. Мета дисципліни полягає у підготовці власних наукових досліджень у вигляді рефератів, курсових та кваліфікаційних робіт, тез наукових доповідей для участі у різних формах професійної та наукової комунікації (конференції, семінари, вебінари, круглі столи, дискусії).