«Спеціальна психологія» - систематизувати знання зі спеціальної психології; ознайомити студентів із психофізичними особливостями різних категорій людей з обмеженими можливостями; сприяти формуванню навичок практичної діяльності психолога з людьми із особливостями психофізичного розвитку (діагностичної, корекційно-розвивальної, консультативної, просвітницької); розвивати професійно важливі якості психолога у роботі з різними категоріями людей з особливостями психофізичного розвитку.