Мета навчальної дисципліни «КЛІНІЧНА ПСИХОЛОГІЯ»: сформувати у студентів чітке й глибоке розуміння клінічної психології як науки, яка вивчає психологічні особливості людей, що страждають різними захворюваннями, розробляє методи і способи діагностики психічних відхилень, диференціації психічних феноменів і психопатологічних симптомів і синдромів, досліджує психологію взаємин пацієнта і медичного працівника, розробляє психопрофілактичні, психокорекційні і психотерапевтичні способи допомоги пацієнтам, а також вивчає теоретичні аспекти психосоматичних і соматопсихічних взаємовпливів.

Важливими завданнями даної навчальної дисципліни є:

- ознайомлення студентів із історією становлення та теоретико-методологічними засадами клінічної психології як науки;

- забезпечення слухачів знаннями про психологічні фактори, які впливають на розвиток хвороб, і про особливості впливу різних хвороб на психіку пацієнтів; знаннями про порушення розвитку психіки;

- ознайомлення з принципами і методами клініко-психологічної діагностики та інтервенції;

- систематизація знань з усіх вивчених психологічних дисциплін, які є галузями клінічної психології.