Курс забезпечить  підготовку майбутніх соціальних працівників до ефективного застосування здоров’язбережувальних технологій у професійній діяльності, стимулювання до збереження та зміцнення власного здоров’я як головної умови реалізації творчого та фізичного потенціалу особистості; реалізацію інтегральної, загальних і фахових компетентностей (відповідно до освітньої програми "Соціальна робота").