Дисципліна вибору циклу професійної підготовки. Спеціальність 227 «Фізична терапія, ерготерапія»

 Рівень вищої освіти другий, магістерський, галузь знань 22 Охорона здоров’я

Навчальна дисципліна «Мануальні техніки в фізичній терапії» є фаховою в структурі професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної терапії.  Дисципліна спрямована на формування визначених освітньо-професійною програмою загальних та фахових компетенцій, поглиблює знання здобувачів освіти про методики мануального втручання, клінічної диференціальної діагностики вертебральних та екстравертебральних синдромів, основних науково обґрунтованих технік мануальних  втручань з метою їх корекції.