Дисципліна вибору циклу професійної підготовки. Спеціальність 227 «Фізична терапія, ерготерапія»

 Рівень вищої освіти перший, бакалаврський, галузь знань 22 Охорона здоров’я

Дисципліна спрямована на ознайомлення студентів з базовими знаннями щодо застосування фітотерапії  у фізичній терапії та ерготерапії, формування у студентів теоретичних знань та отримання практичних навичок в проведенні фітотерапевтичного лікування при патологічних станах. Обсяг дисципліни 3 кредити ЄКТС. Теми занять присвячені основам заготівельного процесу лікарської рослинної сировини, використанню фітопрепаратів з метою профілактики та фітотерапевтичного супроводу кінетотерапії, в сполученні з методами фізіотерапії та бальнеотерапії, терапевтичних вправ, мануальної терапії, особливостям застосування фітопрепаратів  в нейрореабілітації, при травмах і захворюваннях опорно-рухового апарату, при захворюваннях внутрішніх органів.