Дисципліна вибору циклу професійної підготовки. Спеціальність 227 «Фізична терапія, ерготерапія»

 Рівень вищої освіти перший, бакалаврський, галузь знань 22 Охорона здоров’я

Дисципліна носить узагальнюючий, аналітичний характер, що дасть змогу студентам ознайомитись з фармакотерапевтичним і побічним впливом лікарських засобів на організм людини та враховувати його при  доборі і поєднанні лікувальних методик в кінезіотерапії. Мета навчальної дисципліни: вивчення дисципліни полягає у набутті студентом компетенцій, знань, умінь і навичок використання фармакологічних засобів для догляду за реабілітантами та невідкладної медичної допомоги при травмах і невідкладних станах з урахуванням етіології та патогенезу захворювання. Ознайомити студентів з групами лікарських фармакологічнних  засобів, що впливають на системи організму людини (серцево-судинну, дихальну, нервову, опорно-руховий апарат) які використовуються у практиці фізичного терапевта.