Дисципліна вибору циклу професійної підготовки. Спеціальність 227 «Фізична терапія, ерготерапія»

 Рівень вищої освіти перший, бакалаврський, галузь знань 22 Охорона здоров’я

Навчальна дисципліна «Основи мануальної терапії» є фаховою в структурі професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної терапії.  Дисципліна спрямована на формування визначених освітньо-професійною програмою загальних та фахових компетенцій, дає основи  клінічної діагностики вертебральних та екстравертебральних синдромів і мануальних втручань з метою їх корекції.