Метою викладання навчальної дисципліни «Психологія супервізії» є формування у студентів теоретичних знань щодо принципів і методів супервізійної роботи, а також оволодіння навиками надання інтервізійної підтримки та аналіз власних професійних труднощів у роботі практичного психолога.