Метою викладання навчальної дисципліни «ОСНОВИ ПСИХОКОРЕКЦІЇ» є ознайомлення студентів-психологів з теоретичними аспектами психокорекційної діяльності, зокрема з принципами, видами та методами реалізації корекційного впливу та формування практичних навиків щодо аналізу психологічного анамнезу та розробки психокорекційної програми.