Мет- ознайомити студентів з основними теоретичними положеннями військової психології, а також з практичними завданнями діяльності військового психолога; опираючись на знання юридичної психології, розкрити роль і функції психолога, що працює в органах внутрішніх справ і в пенітенціарній службі.  

Завданнями дисципліни ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СИЛОВИХ СТРУКТУР є:

- познайомити студентів з особливостями діяльності військовослужбовців, які характеризуються високою напруженістю, інтенсивністю, що може призводити до розвитку певних несприятливих психічних станів і психічних розладів;

- ознайомити з алгоритмами діяльності психолога в різних умовах військової служби та для виконання різних завдань (військово-професійного відбору претендентів на службу, супроводу виконання службово-бойових завдань, реабілітації військовослужбовців та їх адаптації після звільнення у запас, психологічне відновлення військовослужбовців після виконання службово-бойових завдань в екстремальних умовах тощо);

- ознайомити із загальними завданнями і проблемами психологічного супроводу діяльності підрозділів МВС й участі психолога в оперативно-розшуковій діяльності органів МВС;

- розкрити психологічні засади діяльності пенітенціарної служби і ролі в ній психолога.