Мета викладання навчальної дисципліни РЕАБІЛІТАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ - розкрити теоретичні і практичні аспекти процесу реабілітації людини, види реабілітації, досягти рівня наукової і професійної підготовки в цій галузі відповідно до державних та європейських стандартів; сформувати практичні навики використання психологічних методів та технологій в системі соціально-психологічної реабілітації людини.

Завданнями дисципліни РЕАБІЛІТАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ є:

- аналіз розвитку поглядів на реабілітацію людини в медицині та психології;

- ознайомлення з сучасними принципами та підходами в реабілітаційному процесі;

- орієнтування в основних принципах та методах психології реабілітаційного процесу;

- вивчення, аналіз та узагальнення практики, досвіду застосування методів психологічної реабілітації пацієнтів різних категорій.