Мета навчальної дисципліни «Психологія стресу і ПТСР»: формування у студентів уявлень про біологічні, психологічні і соціальні закономірності розвитку стресу і ПТСР; формування загальнокультурної компетентності: володіння навичками аналізу своєї діяльності та вміння застосовувати методи емоційної і когнітивної регуляції (для оптимізації) власної діяльності і психічного стану; формування професійних компетентностей: реалізації стандартних програм, спрямованих на попередження відхилень у соціальному та особистісному статусі й розвитку, а також професійних ризиків у різних видах діяльності; здійснення стандартних базових процедур надання індивіду, групі, організації психологічної допомоги з використанням традиційних методів і технологій; реалізація інтерактивних методів, психологічних технологій, орієнтованих на особистісний ріст особистості й охорону психічного здоров'я індивідів і груп.