Навчальна дисципліна "Психосоматика" покликана ознайомити студентів із основними питаннями психосоматики, її теоретичними і практичними аспектами. 

Завданнями дисципліни ПСИХОСОМАТИКА є:

- розвинути уміння орієнтуватися у поняттях психосоматики;

 - поглибити вивчення теоретичних та практичних питань із проблематики сучасної психосоматичної практики; 

- забезпечити можливості для набуття студентами досвіду самостійного і творчого аналізу та оцінки психологічних явищ у їх взаємозвязку із тілесними процесами і ситуацій психосоматичного взаємовпливу; 

- сприяти формуванню творчого психологічного мислення, професійної самосвідомості.