Метою навчальної дисципліни  є формування у студентів теоретичних знань щодо принципів та етапів підготовки та оформлення наукових досліджень та практичних умінь і навичок їх використання в організації та проведенні різних видів психологічних досліджень.