Навчальна дисципліна викладається у VIII семестрі освітнього рівня бакалавр спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування"

Метою викладання навчальної дисципліни “Безпека банківської діяльності” є формування у студентів теоретичних знань основ безпеки діяльності комерційних банків України, а також збагачення їх новими знаннями та інформацією щодо захисту банківської системи і банківської діяльності. З цією метою важливо: ознайомити студентів з основними положеннями безпеки банківської діяльності; підготувати спеціалістів, таких, що вміють працювати в умовах становлення та розвитку економіки держави, головнішою ланкою якої є банківська система.