На сучасному етапі Україна є активним членом міжнародного співтовариства. Більшість зобов’язань нашої держави стосуються безпосередньо не лише державних органів забезпечення виконання міжнародних угод, а й кожного громадянина зокрема. Реалізувати їх без належної підготовки неможливо. На сьогодні знання міжнародного права необхідні не лише дипломатам та працівникам сфери міжнародних відносин України, а й тим, хто повязує свою роботу з органами та установами забезпечення правопорядку в державі.

«Міжнародне право» покликане формувати глибокі теоретичні знання про основні його галузі та інститути, навички аналізувати та вміти застосовувати міжнародно-правові норми в Україні зважаючи на обов’язковість їх застосування так як в Конституції України проголошено – міжнародні договори, згоду на які надала Верховна Рада України є частиною національного законодавства країни.