Вивчення даної дисципліни сприяє формуванню у студентів теоретичних знань та практичних навичок щодо збору й систематизації інформації про соціальні та демографічні явища і процеси, аналізу і прогнозування індикаторів рівня життя населення і розвитку соціальної сфери. Засвоєння системи показників соціальної статистики та методології їхнього визначення допоможе студентам краще орієнтуватись у складних соціальних процесах, як то: виявляти закономірності, аналізувати їх, робити обґрунтовані висновки, приймати оптимальні рішення.