Курс «Соціальний супровід клієнта» передбачено освітньою програмою «Соціальна робота» підготовки здобувачів першого бакалаврського рівня вищої освіти за спеціальністю 231 «Соціальна робота». Засвоєння курсу дасть змогу майбутнім фахівцям соціальної сфери набути навичок виявлення соціально значимих проблем і факторів досягнення соціального благополуччя різних груп населення.