Навчальна дисципліна «Методика викладання естрадного співу» є важливою вибірковою дисципліною освітньо-професійної програми підготовки  майбутнього вчителя музичного мистецтва/ мистецтва, яка дає можливість оволодіти теоретичними знаннями щодо методики викладання естрадного співу, актуальної при  роботі з школярами як на уроках музичного мистецтва, так і у позаурочній гуртковій діяльності. Актуальність даної дисципліни зумовлена підвищеним інтересом молоді до сучасної музики.Навчальна дисципліна «Методика викладання естрадного співу» є важливою вибірковою дисципліною освітньо-професійної програми підготовки  майбутнього вчителя музичного мистецтва/ мистецтва, яка дає можливість оволодіти теоретичними знаннями щодо методики викладання естрадного співу, актуальної при  роботі з школярами як на уроках музичного мистецтва, так і у позаурочній гуртковій діяльності. Актуальність даної дисципліни зумовлена підвищеним інтересом молоді до сучасної музики.