Дисципліна «Методи оптимізації» є значним розділом прикладної математики, що займається побудовою математичних моделей реальних задач і процесів (економічних, соціальних, технічних, військових і таких інших), їх аналізом і застосуваннями. Більшість цих моделей пов’язані з отриманням рекомендацій для прийняття «оптимальних» рішень.

Дисципліна «Методи оптимізації» займається так званими екстремальними задачами - найпростішими задачами прийняття рішення, суть яких полягає у відшуканні максимального або мінімального значення заданої функції (цільова функція) на заданій множині значень її аргументів (множина допустимих рішень).