depositphotos_63446259-stock-photo-project-with-statistics-and-graphs.jpgdepositphotos_63446259-stock-photo-project-with-statistics-and-graphs.jpg

Програма дисципліни «Математична статистика» розроблена спеціально для студентів спеціальності «Прикладна математика» з метою надання глибокого розуміння та практичних навичок у сфері статистичного аналізу даних. Цей курс ставить за мету вивчення основних теоретичних концепцій та методів математичної статистики, а також їх застосування в реальних прикладних завданнях.

Програма включає в себе широкий спектр тем, що охоплюють всі аспекти статистичного аналізу, від описової статистики та побудови графічних представлень даних до оцінювання параметрів розподілів, перевірки статистичних гіпотез та роботи з реальними наборами даних. Студенти будуть ознайомлені з різними видами статистичних розподілів, вивчать методи визначення оцінок параметрів, засвоять навички роботи зі статистичними пакетами та інтерпретації результатів аналізу.

Програма передбачає активну практичну діяльність студентів, включаючи розв'язання реальних прикладних завдань, роботу з реальними наборами даних та проведення статистичних тестів. Завдяки цьому студенти отримають здатність впроваджувати статистичний аналіз у різні сфери діяльності, використовуючи власні розрахунки та програмні засоби.

Програма «Математична статистика» покликана підготувати студентів до ефективного використання статистичних методів у практичних завданнях прикладної математики, а також розвинути їх аналітичні та критичне мислення, необхідні для аналізу та інтерпретації результатів статистичних досліджень.