Дисципліна “Міжнародна економіка” спрямована на формування у студентів теоретичних знань та вироблення практичних навичок щодо обґрунтування закономірностей розвитку міжнародної економіки, форм, методів та механізмів реалізації міжнародних економічних відносин, аналізу зовнішньоекономічної політики України у процесі її інтеграції в сучасні світогосподарські структури. Дисципліна орієнтує на з’ясування місця національних економік у системі світогосподарських зв’язків, розуміння сучасного світового економічного простору як глобалізованого економічного середовища, функціонування якого визначає тенденції суспільного розвитку.

Мета курсу – отримання студентами системних знань з об’єктивних закономірностей, умов, процесів і специфічних особливостей зовнішньоекономічної діяльності підприємства, а також набуття навичок їх практичного використання.