Метою курсу є засвоєння основних понять та категорій системи сучасної англійської мови, оволодіння мовною та мовленнєвою компетенціями.