Формування у студентів професійної комунікативної компетентності у сферах професійного та ситуативного спілкування у всіх  видах іншомовної мовленнєвої діяльності (читанні, говорінні, аудіюванні, письмі), а також вдосконалення вміння користуватися широким тематичним словником функціональної лексики в обсязі тематики, що обумовлена професійними потребами.