база тестових завдань з дисциплін, що виносяться на державний іспит