Характеристика навчальної дисципліни: НХ – нормативна     (цикл
професійної та практичної підготовки*,    

Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 540 год./15 кредитів ECTS.
Із них:
Лекцій:
_96_год.,
Лабораторних занять: _175_ год.,
Індивідуальних занять_10_год.,
Самостійної роботи:_259_ год.
Форма підсумкового контролю:– іспит(1,2 сем.)

Неорганічна хімія (для хім. 1 к.) має за мету дати теоретичні основи загальної та неорганічної хімії, на основі чого вивчити властивості елементів та їх сполук з можливістю прогнозування різних параметрів стосовно цих властивостей