” є вибірковою дисципліною зі спеціальності 091 Біологія (ОПП Біологія для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня). Даний курс спрямований на формування у студентів уявлення про вітаміни як низькомолекулярні біорегулятори, їх функціональну класифікацію та молекулярні мішені дії.