” є вибірковою дисципліною зі спеціальності 091 Біологія (ОПП Біологія для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня). Даний курс спрямований на формування у студентів уявлення про нутрієнти як компонентів харчування, перетворення основних макро й мікронутієнтів та їх вплив на механізми метаболізму і фізіологічні процеси в організмі.