Навчальна дисципліна «Пунктуація української мови» входить до вибіркових компонент циклу професійної підготовки студентів спеціальності «Філологія (українська мова і література)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Знання про систему розділових знаків, правила їх уживання та функційного призначення, уміння пунктуаційно правильно оформляти своє і чуже висловлення в писемній формі, співвідносити синтаксичну структуру речення, її семантико-синтаксичне наповнення та інтонаційні особливості з відповідним розділовим знаком, здійснювати пунктуаційний аналіз речення й тексту стане надійним підґрунтям формування професійної компетентності майбутніх фахівців-філологів.